„Доверие за здраве
АГПСМП”

Лекарства, използвани при заместителната терапия:
 • Метадон – “златен стандарт”, 45 годишен опит, стотици хиляди лекувани пациенти, хиляди научни публикации. От края на 1995 г. се използва в България за лечение на хероинова зависимост.
 • Субоксон(Бупренорфин и Налоксон) – Предстои да бъде въведен за лечение и в България.
 • Субститол – морфин с бавно освобождаване за 24часа, приема се перорално (45% от поддържаните пациенти в Австрия). Регистриран в България за лечение на хероинова зависимост.
 • Опиатите (хероин, морфин, метадон, кодеин и др.) активират опиатните рецептори и предизвикват еуфоричен ефект, ако се приемат инжекционно, инхалаторно или чрез смъркане. Наричат се опиеви агонисти.

  Субститол, метадон и Субоксон не водят до еуфория, когато се приемат през устата.

 • Налтрексон(Ревиа) - Налоксон - опиеви антагонисти. Опиевите антагонисти блокират опиатните рецептори. По този начин те възпрепятстват предизвикването на еуфоричен ефект.
 • Антагонисти с висок афинитет могат да изместят агонистите при зависим човек и да предизвикат моментално абстинентен синдром.

  Налоксон – използва се при предозиране с опиат в спешната медицинска помощ.

  Налтрексонът (Ревиа) е антагонист, който специфично блокира опиатните рецептори – използва се при лечение на хероинова и алкохолна зависимост. Докато се приема налтрексон не е възможно да се изпита ефекта от вземането на хероин или други опиати. Сред зависимите пациенти на налтрексоново поддържащо лечение се наблюдава намаляване на влечението към наркотици, което позволява на пациентите да се задържат в лечението.