„Доверие за здраве
АГПСМП”

Лечение с метадон (метадонова програма) | Лечение със Субститол | Лечение с Налтрексон


Налтрексон

Налтрексонът (Ревиа) е антагонист, който специфично блокира опиатните рецептори – използва се при лечение на хероинова и алкохолна зависимост. Докато се приема налтрексон не е възможно да се изпита ефекта от вземането на хероин или други опиати.

Сред опиатно зависимите пациенти на налтрексоново поддържащо лечение се наблюдава намаляване на влечението към наркотици, което позволява на пациентите да се задържат в лечението.

Въпреки характерния фармакологичен ефект, Налтрексонът не променя основните правила за добро лечение на зависимости. Налтрексонът сам по себе си не е достатъчен, той трябва да е част от цялостна терапевтична програма, която включва индивидуални или групови консултации, както и фамилни интервенции.

Терапията с налтрексон не може да се започва самостоятелно, за целта е нужно да се обърнете към лекар в специализиран център за лечение на зависимости.

При самолечение с налтрексон (без лекарско наблюдение) съществува висок риск от предозиране или преживяване на много-тежка абстиненция.