„Доверие за здраве
АГПСМП”

Екип на програмата за заместващо и поддържащо лечение: 

Ръководител: д-р Малин Стоянов – психиатър, управител на лечебното заведение и ръководител на програмата
 

Медицински сестри и водещ случай:

  • Антоанета Стоянова
  • Мая Георгиева
  • Елена Ненкова

Психолози:

  • Красимир Таушанов - психоаналитик
  • Галина Дойчинова -  клиничен психолог, психодрама терапевт
  • Людмила Величкова - клиничен психолог
  • Румен Георгиев - фамилен терапевт
  • Инна Бранева - клиничен психолог

Социални дейности:

  • Десислава Александрова
  • Райна Дянкова